Home Game client lậu Mu lậu Max Mu test 08/08 open 13h Ngày 09/08 siêu đẹp

Mu lậu Max Mu test 08/08 open 13h Ngày 09/08 siêu đẹp

364
SHARE

Mu lậu Max Mu test 08/08 open 13h Ngày 09/08 Chơi Mu Nhận Tiền Hàng Ngày. Game private MAXMU đã được chuẩn bị chu đáo trong một khoảng thời gian dài bởi 1 đội ngũ BQT dày dạn kinh nghiệm trong làng Mu Online. MAXMU là một MU mang tính chất cầy reset và săn item. Item trong Mu sẽ có giá trị cao đồng nghĩa với đó là sự tồn tại bền vững của MU.

mu-lau-max-mu-test-0808-open-13h-ngay-0908-sieu-dep

125 sự kiện và event diễn ra liên tục trong ngày
Xem : Thời Gian Diễn Ra 125 Event Và Sự Kiện
Hệ thống nhiệm vụ Phúc lợi nhận Gcoin hàng ngày

Nhiệm vụ Phần thưởng Tình Trạng
Online 1 giờ 2 PL + 100 Gcoin + 100 Gcoin KM
Online 3 giờ 4 PL + 150 Gcoin + 150 Gcoin KM + 1 Chao
Online 5 giờ 6 PL + 200 Gcoin + 200 Gcoin KM + 2 Chao
Online 10 giờ 10 PL + 400 Gcoin + 400 Gcoin KM + 3 Chao
Online 15 giờ 15 PL + 600 Gcoin + 600 Gcoin KM + 4 Chao
Online 20 giờ 20 PL + 1000 Gcoin + 1000 Gcoin KM + 5 Chao
5 lần RS 2 PL + 200 Gcoin + 200 Gcoin KM + 1 Chao
5 lần RS VIP 3 PL + 300 Gcoin + 300 Gcoin KM + 2 Chao
10 lần RS 4 PL + 400 Gcoin + 400 Gcoin KM + 3 Chao
10 lần RS VIP 5 PL + 600 Gcoin + 600 Gcoin KM + 4 Chao
15 lần RS 6 PL + 600 Gcoin + 600 Gcoin KM + 4 Chao
15 lần RS VIP 10 PL + 900 Gcoin + 900 Gcoin KM + 5 Chao
20 lần RS 10 PL + 800 Gcoin + 800 Gcoin KM + 5 Chao
20 lần RS VIP 15 PL + 1200 Gcoin + 1200 Gcoin KM + 6 Chao
Tổng Nạp thẻ : 20k 5 PL + 500 Gcoin + 500 Gcoin KM + 2 Chao
Tổng Nạp thẻ : 50k 10 PL + 1500 Gcoin + 1500 Gcoin KM + 4 Chao
Tổng Nạp thẻ : 100k 20 PL + 3000 Gcoin + 3000 Gcoin KM + 8 Chao
Tổng Nạp thẻ : 200k 40 PL + 6000 Gcoin + 6000 Gcoin KM + 16 Chao
Tổng Nạp thẻ : 300k 60 PL + 9000 Gcoin + 9000 Gcoin KM + 24 Chao
Tổng Nạp thẻ : 500k 100 PL + 15000 Gcoin + 15000 Gcoin KM + 40 Chao
Sử dụng 1k Tiền tệ 1 PL + 50 Gcoin + 50 Gcoin KM
Sử dụng 5k Tiền tệ 4 PL + 100 Gcoin + 100 Gcoin KM + 1 Chao
Sử dụng 10k Tiền tệ 6 PL + 500 Gcoin + 500 Gcoin KM + 2 Chao
Sử dụng 20k Tiền tệ 10 PL + 1000 Gcoin + 1000 Gcoin KM + 3 Chao
Sử dụng 50k Tiền tệ 20 PL + 2500 Gcoin + 2500 Gcoin KM + 4 Chao
Sử dụng 100k Tiền tệ 40 PL + 5000 Gcoin + 5000 Gcoin KM + 5 Chao
Sử dụng 200k Tiền tệ 80 PL + 10000 Gcoin + 10000 Gcoin KM + 10 Chao

Website: maxmu.net
Forum : dd.maxmu.net
Quản lý: id.maxmu.net
Tải Game : dl.maxmu.net

PHẢN HỒI

Please enter your comment!
Please enter your name here